Health me pls . com (เฮลท์ มี พลีส)

การดูแลข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า

ข้อเสื่อมเกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อ และมีกระดูกงอกที่อยู่ขอบข้อ ซึ่งกระดูกอ่อนที่ผิวข้ออาจลอกหลุดออก ทำให้ข้อเคลื่อนไหวได้น้อยลง มีอาการปวดในข้อ และข้อผิดรูปราง ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคง และรับน้ำหนักตัวไม่ไหว สาเหตุหลักของการเกิดข้อเสื่อม มักเป็นไปตามอายุ แต่อาจเป็นผลมาจากสาเหตุทางกรรมพันธุ์ และสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ การใช้ข้อทำงานมากเกินไป หรือเป็นภายหลังจากการเกิดข้ออักเสบชนิดอื่น ๆ แม้ว่าภาวะน้ำหนักตัวเกินไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อมโดยตรง แต่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้เป็นมากขึ้น

อาการข้อเสื่อมมักเริ่มจากอาการปวดตอนเช้า หากเป็นมากจะรู้สึกปวดมากขึ้นในขณะออกกำลังกาย ขยับข้อได้น้อยลง เวลาขยับเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกัน ข้อโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกที่งอกบริเวณขอบข้อ เอ็น และเนื้อเยื่อหนาตัวขึ้น จนทำให้เกิดข้อผิดรูป กล้ามเนื้อรอบข้ออ่อนแรง เวลาเคลื่อนไหวจะทำให้ปวดมากขึ้น ลักษณะสำคัญของโรคนี้คือ มีการสูญเสียเนื้อกระดูกอ่อนผิวข้ออย่างมากจากการที่ถูกสลายโดยสารสื่อกลางบางอย่าง ดังนั้นการลดการอักเสบ ลดการสลายตัว และเพิ่มการสร้างกระดูกอ่อนจะช่วยลดอาการปวดข้อ และทำให้ข้อทำงานได้ดีขึ้น

คุณสมบัติของสาร GM-1 ใน Operation Bim

  แคปซูล Operation Bim และน้ำมังคุดBIM จึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้พื้นฐานที่สำคัญคือ ปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มีความสมดุล และยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย

 • ปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล
 • ระงับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และสร้างมวลกระดูก
  รวมทั้งสร้างคอลลาเจน
 • ต้านการอักเสบ และฆ่าแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระงับอาการปวด อักเสบ และลดอาการแพ้
 • ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งเกิดจาก
  LDL Cholesteral Oxidation
 • ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรค (ในหลอดทดลอง)
 • ระงับการขยายตัวของเชื้อ HIV (ในหลอดทดลอง)
 • ฆ่าเซลล์มะเร็งในเต้านม มะเร็งในเม็ดเลือดมะเร็งในตับ มะเร็งในไต มะเร็งในทางเดินอาหารและมะเร็งปอด(ในหลอดทดลอง)
 • เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม และเชื้อแบคทีเรีย

ภูมิคุ้มกันที่สมดุล กับการดูแลข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า

ข้อเสื่อมเกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อ และมีกระดูกงอกที่อยู่ขอบข้อ ซึ่งกระดูกอ่อนที่ผิวข้ออาจลอกหลุดออก ทำให้ข้อเคลื่อนไหวได้น้อยลง มีอาการปวดในข้อ และข้อผิดรูปราง ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคง และรับน้ำหนักตัวไม่ไหว สาเหตุหลักของการเกิดข้อเสื่อม มักเป็นไปตามอายุ แต่อาจเป็นผลมาจากสาเหตุทางกรรมพันธุ์ และสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ การใช้ข้อทำงานมากเกินไป หรือเป็นภายหลังจากการเกิดข้ออักเสบชนิดอื่น ๆ แม้ว่าภาวะน้ำหนักตัวเกินไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อมโดยตรง แต่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้เป็นมากขึ้น

อาการข้อเสื่อมมักเริ่มจากอาการปวดตอนเช้า หากเป็นมากจะรู้สึกปวดมากขึ้นในขณะออกกำลังกาย ขยับข้อได้น้อยลง เวลาขยับเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกัน ข้อโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกที่งอกบริเวณขอบข้อ เอ็น และเนื้อเยื่อหนาตัวขึ้น จนทำให้เกิดข้อผิดรูป กล้ามเนื้อรอบข้ออ่อนแรง เวลาเคลื่อนไหวจะทำให้ปวดมากขึ้น ลักษณะสำคัญของโรคนี้คือ มีการสูญเสียเนื้อกระดูกอ่อนผิวข้ออย่างมากจากการที่ถูกสลายโดยสารสื่อกลางบางอย่าง ดังนั้นการลดการอักเสบ ลดการสลายตัว และเพิ่มการสร้างกระดูกอ่อนจะช่วยลดอาการปวดข้อ และทำให้ข้อทำงานได้ดีขึ้น

ทำให้ชีวิตของคนที่เป็นข้อเสื่อม / ข้ออักเสบ ดีขึ้นได้อย่างไร

นักวิจัย ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าทีม ได้ทำการพิสูจน์ โดยการทำงานของ “ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์” โดยใช้อาสาสมัครที่มีอาการ ข้อเสื่อม / ข้ออักเสบ เข้ามา โดยให้อาสาสมัครทานแคปซูล วันละ 4 แคปซูล ระยะหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นไม่นานได้ทำการเจาะตรวจเม็ดเลือดขาว T-Helper Cell ของอาสาสมัคร ซึ่งผลจากการตรวจเม็ดเลือดขาว พบว่า…

มีการลดลงของเม็ดเลือดขาว หรือมีการลดลงของสารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมา คือ TNF-แอลฟ่า, IL-6, IL-17 ซึ่งสารทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถทำให้เกิดอาการอักเสบ ซึ่งเราเรียกว่า โปร อินเฟมาตอรี่ ไวโคไดรส์ ทำให้เกิดอาการอักเสบ ในคนที่มีปัญหา ข้ออักเสบ / ข้อเสื่อม จะมีสาร 3 ตัวนี้อยู่ในปริมาณที่สูงมาก และมีอาการปวด หรืออักเสบอยู่ จะมีอาการดังกล่าวลดลงมา จนกระทั่งหายจากอาการนั้น ๆ อย่างรวดเร็ว

การลดลงของสาร 3 ตัวนี้ (TNF-แอลฟ่า, IL-6, IL-17) นอกจากจะลงความรุนแรงของอาการแพ้ภูมิตัวเอง จากข้อเข่าอักเสบ เช่น รูมาตอยด์, SLE, ผื่นแพ้คันตามผิวหนัง, ไทยรอยด์เป็นพิษ, โรคสันนิบาติ (พากินสัน), แผลในปาก, ตับแข็ง, หอบหืด เป็นต้น ที่ผ่านมา แคปซูลมังคุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลาย ๆ คน กล่าวถึงว่า ใช้แล้วดีมาก เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งหลาย ๆ คนเมื่ออาการดีขึ้นแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้อย่่างต่อเนื่อง ก็เปลี่ยนมาใช้ได้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล เพื่อให้เราสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้ตลอดไป

จากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีอาการเกี่ยวข้องกับข้อเข่าเสื่อม และเข้อเข่าอักเสบ เราพบว่าหลาย ๆ ท่านที่มีกำหนดที่จะต้องไปผ่าตัดข้อเข่า เพื่อเปลี่ยนอะไรบางอย่าง ก็พบว่าเมื่อทานไปสักระยะ เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดอีก และข้อเข่าก็ขยับได้ดี จึงทำให้เราเกิดความสงสัยว่า นอกจากมันจะลดความเจ็บปวด และลดการอักเสบได้แล้ว ยังไปทำหน้าที่อะไรได้ดี กับพืชสมุนไพร ธัญญาหาร ที่เป็นส่วนผสมอยู่ 5 ชนิด คือ มังคุด โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ใบบัวบก งาดำ และฝรั่ง

จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ซึ่งเป็นนักเคมีวิทยา และได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของพืชทั้ง 5 ชนิดที่เป็นส่วนผสม ในแคปซูลมังคุด พบข้อมูลว่า พืชที่เป็นส่วนผสมทั้ง 5 ชนิดนี้ มีคุณสมบัติในการสร้าง คอลลาเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง ของข้อกระดูก เมื่อมีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นมาแล้ว อาการหลาย ๆ อย่างก็จะค่อย ๆ ดีขึ้น ซึ่งอาจตกล่าวได้ว่า…

“อาการปวดหายไป จากการลดลงของ TNF-แอลฟ่า, IL-6, IL-17 ในช่วงต้น และอาการปวดจะหายไปเลย เมื่อมีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในภายหลัง” ซึ่งคนจำนวนหนึ่ง ที่มีกำหนดนัดผ่าตัดเปลี่ยนเข่า แต่ช่วงระหว่างที่ยังไม่ถึงกำหนด ได้มีโอกาสทาน ไปสักระยะ อาการที่เป็นอยู่ดีขึ้น หายปวด จึงไม่ต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนเข่า จนถึงปัจจุบัน นั่นคือสืบเนื่องมาจากสรรพคุณขององค์ประกอบทั้ง 5 คือ มังคุด โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ใบบัวบก งาดำ ฝรั่ง ซึ่งสามารถสร้างคอลลาเจนได้ดีนั่นเอง

ปวดเข่า,ข้อเสื่อม พิสูจน์แล้วจากอาสาสมัครที่มีอาการ

ให้อาสาสมัครทาน แคปซูลมังคุด

ให้อาสาสมัครทาน แคปซูลมังคุด

เมื่อใช้ แคปซูลมังคุด 4 แคปซูล ต่อวัน อาการปวด หรืออักเสบอยู่ จะมีอาการดังกล่าวลดลงมา จนกระทั่งหายจากอาการนั้น ๆ อย่างรวดเร็ว

ลดความรุนแรงของอาการแพ้ภูมิตัวเอง

ลดความรุนแรงของอาการแพ้ภูมิตัวเอง

เช่น รูมาตอยด์, SLE, ผื่นแพ้คันตามผิวหนัง, ไทยรอยด์เป็นพิษ, โรคสันนิบาติ (พากินสัน), แผลในปาก, ตับแข็ง, หอบหืด เป็นต้น

สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล

สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล

เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ก็เปลี่ยนมาใช้ การ์ซีเนีย แคปซูลได้ เพื่อให้เราสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้ตลอดไป

ติดต่อเรา

Health me pls . com ( เฮลท์ มี พลีส )

**ปัจจุบันการติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

line id  :  @bim555 ถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดค่ะ คุณลูกค้าทุกท่านสามารถเข้ามาสอบถามผ่าน line id : @bim555  ได้ตลอดเวลาค่ะ  เราตอบกลับไปเร็วบ้าง  ช้าบ้าง  ตามจังหวะเวลานะคะ (เช่น ถ้าสอบถามมาตอนดึก เราจะตอบตอนเช้าค่ะ)  ตอบทุกคน ทุกคำถามค่ะ**

**ไม่มีหน้าร้านค่ะ เราขายสินค้าทางออนไลน์ ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ems และ Kerry Express ทุกวัน (เว้นวันหยุด) ทั่วประเทศ ฟรี  หากลูกค้าสั่งมีจำนวน เรามีแมสเซนเจอร์บริการส่งให้ถึงบ้านค่ะ

**สำหรับลูกค้าที่ต้องการับสินค้าแบบด่วน สามารถนัดรับสินค้าได้ที่ บิ๊กซี รามอินทรา กม.2 หรือห้างฟู๊ดแลนด์ รามอินทรา ค่ะ

โทร.   :    088-245-9577